Středoškolačky (15 - 18 let)

Pro dívky navštěvující střední školy či gymnázia nabízí Brunea širší pole možností aktivit. V rámci těchto činností nabízíme studentkám možnost jak smysluplně naplnit svůj čas, být prospěšná druhým a zároveň obohatit sama sebe. V neposlední řadě děvčata získají dovednosti, které budou moci později uplatnit při hledání zaměstnání nebo jim pomohou být zodpovědnější vůči společnosti a při vytváření rodiny.

.

Studentky (19 - 26 let)

U vysokoškolských studentek klademe v letošním roce důraz zejména na jejich samotné studium, a proto mu dáváme přednost před loňskými pravidelnými kulturními besedami s odborníky z nejrůznějších oborů. Studium podporujeme disponováním studovny, kterou mohou studentky využívat (po domluvě) téměř kdykoliv. Zaručena je nerušená studijní atmosféra, klid, vzájemná popora při společném studiu, odpoutanost od rušivých podnětů apod.

Aktivity

KULTURNÍ BESEDY

Každou středu v 19:00 se pořádají kulturní besedy na různá témata, která obohacují všeobecný přehled a napomáhají získávat nové vědomosti v příjemné atmosféře. Čas od času jsou kulturní besedy spojeny také s mezinárodní kuchyní.

.

SOCIÁLNÍ AKTIVITY

Mladí lidé jsou velkorysí a rádi ochotně věnují svůj čas; proto organizujeme návštěvy domova důchodců, kde si mohou popovídat s opuštěnými lidmi, zazpívat si s nimi nebo jim zahrát na hudební nástroj, jít s nimi na procházku nebo jim pomoct s jídlem či předčítat atd.

.

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY

Cílem mezinárodních aktivit je podporovat v mladých lidech zájem o vrstevníky z jiných zemí a kultur, o jejich zvyky, ale i o jejich potíže a problémy, s nimiž se potýkají.

Duchovně formační aktivity

ROZJÍMÁNÍ

Zamyšlení kněze nad jedním tématem formou modlitby v kapli. Každou sobotu od 15:00 do 15:30.

.

SVÁTOST SMÍŘENÍ

Každou sobotu od 15:30 + kdykoliv po domluvě.

.

MĚSÍČNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA (TZV. REKOLEKCE)

Středo- a vysokoškolačky každou třetí sobotu v měsíci od 15.30 do 18.00.

.

ROČNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

Třídenní duchovní cvičení ve Vzdělávacím centru Palouček. Aktuální volné termíny a více informací zde.