Klub pro mladší dívky

Klub pro mladší děvčata je určen pro dívky ve věku 9 - 14 let. Schůzky se konají každou sobotu v Brunei od 9:30 do 12:30. Na program klubu se můžete podívat zde.

.

Aktivity pro starší dívky

Klub pro starší dívky je určen pro věkovou kategorii 15- 18 let. Schůzky se konají každou sobotu v Brunei od 9:30 do 12:30. Momentálně připravujeme projekt Movienale - filmový festival v Berlíně. Info doplníme co nejdříve.

Co je to klub?

Klub je doplněk výchovné činnosti rodičů. Vede dívky k jasným názorům, k svobodnému rozhodování se a pomáhá jim utvářet postoj služby k druhému člověku. Dále podporuje růst lidských ctností, zejména poslušnost, pořádek, pravdomluvnost, pracovitost, vytrvalost a odpovědnost.

Díky pravidelné účasti na aktivitách klubu se dívky naučí lépe využívat volný čas, navazovat a prohlubovat přátelství. Dívky mohou rozvíjet svou kreativitu díky výtvarným činnostem, vaření a pohybovým aktivitám. Každé setkání je věnováno jedné konkrétní aktivitě, během níž jsou dívky vedeny nejen k osvojení si určité dovednosti, ale i k formování vlastní osobnosti.

Tutoring v klubu

Nedílnou součástí je rovněž „tutoring“ (osobní vedení) a s ním spojený individuální přístup vzdělaného tutora (vedoucího). Se souhlasem rodičů se dívkám nabízí křesťanská formace ve shodě s pravdami katolické víry.

Spolupráce rodičů je pro činnost klubu nezbytná. Uskutečňuje se díky pravidelnému kontaktu s vedoucími klubu, tutory, a účastí rodičů na některých aktivitách klubu.

Pro maminky se konají praktické přednášky z oblasti rodinného života, výchovy a vedení domácnosti.